PRONTOSAURUS -tiedote 3/2006 (6.3.2006)


Tomi Metsäkedon kuva: Numi Nummelin/Warner Music Finland logo: EBU

Suomeksi.

ÄÄNESTÄ TOMIA!

Suomen 40. edustaja Eurovision laulukilpailuun valitaan ensi perjantaina 10.3. Turun Caribiassa. Suora lähetys TV2:ssa, Radio Suomessa ja Radio Vegassa alkaa klo 20.00

Tomi Metsäkedon esittämää laulua Eternamente Maria (säv. Kisu Jernström, san. Petri Kaivanto ja Arto Tamminen sov. Riku Niemi) voit äänestää soittamalla numeroon 0700-717-12 tai lähettämällä tekstiviestin 12 nroon 17132.

Huomaa, että äänestys on kaksivaiheinen eli ensin äänestetään jatkoon kuusi parasta, joiden kesken äänestetään uudestaan noin klo 21.15 alkaen. Ensimmäisen kierroksen äänet eivät jää voimaan. Äänestyspuhelun hinta 0,50 eur/puh + pvm ja -tekstiviestin 0,50 eur/viesti

Italia ei ole osallistunut euroviisuihin 9 vuoteen, mutta tänä vuonna Ateenassa italiaa kuullaan ihan varmasti, sillä jo valitun Romanian edustuslaulun kertosäe lauletaan italiaksi. Tomin kappaleen sanoittaja Petri Kaivantohan edusti Suomea duona Milanan kanssa Romaniassa Kultainen Hirvi-kilpailussa heinäkuussa 2004 italiaksi ja romaniaksi...

KONSERTTEJA...

Anneli Saaristo nousi täpötäyden Tampere-talon parrasvaloihin Vantaan Viihdeorkesterin solistina 28.11.2005. TV2 esittää konserttitaltioinnin Estradilla -sarjassa lauantaina 18.3. klo 19.05.

Kaartin Soittokunta on kevätkonserteissaan kokonaan euroviisutunnelmissa. Johtajina Elias Seppälä & Raine Ampuja. Solisteina mm. Pop & Jazz Konservatorion opiskelijat ja juontaja Petri Kaivanto.

ma 3.4. klo 19 Sello-sali, Espoo
ke 5.4. klo 19 Martinus-sali, Vantaa
pe 7.4. klo 19 Finlandia-talo, Helsinki

In English.

VOTE FOR TOMI!

The 40th Finnish ESC entry will be chosen next Friday 10.3. in Congress & Spa Hotel Caribia, Turku. The live broadcast on TV2, Radio Suomi and Radio Vega starts at 8 p.m.

You can vote for our song Eternamente Maria (music by Kisu Jernström, lyrics by Petri Kaivanto and Arto Tamminen arr. Riku Niemi) performed by Tomi Metsäketo by calling 0700-717-12 or by sending an SMS 12 to 17132.

Please note, that there will be two votings. In the first, the 6 best songs will be chosen for the second round and the voting starts from zero between them, at 9.15 p.m. about. Voting is naturally possible in the Finnish telephone networks only and the both methods cost 0,50 €/vote.

Although Italy hasn't been participating for 9 years, Italian language will be heard in Athens for sure, since Romania already chose a song with a chorus in Italian. Indeed, the lyric writer of Tomi's song, Petri Kaivanto, represented Finland at Golden Stag 2004 festival in Romania singing in duet with Milana Misic in Italian and Romanian...

KONSERTTEJA...

Anneli Saaristo gave a concert at Tampere Hall accompanied by Vantaa Pops Orchestra 28.11.2005. TV2 will be showing the concert in its Estradilla -serie on Saturday 18.3. at 7.05 p.m.

Guards Band of the Finnish Defence Forces is completely in Eurovision Song Contest moods in its spring concerts. Conductors: Elias Seppälä & Raine Ampuja. Soloists from Helsinki Pop & Jazz Conservatory and the host Petri Kaivanto.

Mon 3.4. at 19.00 Sello concert hall, Espoo
Wed 5.4. at 19.00 Martinus concert hall, Vantaa
Fri 7.4. at 19.00 Finlandia Hall, Helsinki

In italiano.

VOTA TOMI!

Il quarantesimo rappresentante finlandese per l'Eurofestival verrà scelta venerdì prossimo il 10 marzo in Congress & Spa Hotel Caribia, Turku. La trasmissione diretta su TV2, Radio Suomi e Radio Vega comincia alle 20.00.

Puoi votare la nostra canzone Eternamente Maria (musica di Kisu Jernström, parole di Petri Kaivanto e Arto Tamminen arr. Riku Niemi) cantata da Tomi Metsäketo telefonando 0700-717-12 o mandando SMS 12 al numero 17132.

Da notare: ci saranno due votazioni separate. Alla prima, verranno eliminati 6 canzoni e la votazione tra le 6 migliori canzoni inizia da zero, alle ca. 21.15. È naturalmente possibile votare solo nelle reti telefoniche finlandesi e tutti i due metodi costano 0,50 €/voto.

Nonostante l'assenza dell'Italia all'Eurofestival da 9 anni, la lingua italiana sarà sicuramente presente ad Atene... perché in Romania giä fu scelto una canzone con il ritornello in italiano! Infatti, l'autore del testo italiano della canzone di Tomi, Petri Kaivanto, rappresentò la Finlandia al Festival Cervo d'Oro 2004 in Romania cantando in duetto con Milana Misic in italiano e in rumeno...

CONCERTI...

Anneli Saaristo diede un concerto in Tampere Hall accompagnata da Vantaa Pops Orchestra 28.11.2005. TV2 trasmetterà il concerto nella sua serie Estradilla sabato il 18 marzo alle 19.05

Banda militare della Guardia pure festeggia l'Eurofestival nei suoi concerti primaverili. Dirigenti Elias Seppälä e Raine Ampuja. Solisti dal Conservatorio Pop & Jazz di Helsinki e il presentatore Petri Kaivanto.

lun 3.4. alle 19.00 Sala Sello, Espoo
mer 5.4. alle 19.00 Sala Martinus, Vantaa
ven 7.4. alle 19.00 Finlandia Hall, Helsinki

LEYLA JA DANIEL

DANIEL
Entäs tämä: "Pohjoismaihin muualta muuttaneiden asukkaiden keskuudessa naisiin kohdistunut aggressio on vakava ongelma." Sä olet aloittanut sodan. ”Islamissa on käynnistettävä uskonpuhdistus.” Kovaa tekstiä. Sä keräät näillä laumoittain vihamiehiä.

LEYLA
Mitä muuta siellä sanotaan?

DANIEL
Lukea voin kaikkialta: väkivaltaa pinnan alta esiin kaivetaan.

LEYLA
Väkivaltaa ei saa sietää.

Huikea arvostelumenestys ja näytäntökauden ajankohtaisin musikaali.

Viimeiset esitykset - pidä kiirettä!
Liput myy Lippupiste

ti 7.3. klo 19
pe 10.3. klo 19
la 18.3. klo 19
la 25.3. klo 13
pe 31.3. klo 19
la 1.4. klo 13
pe 7.4. klo 19
la 22.4. klo 13
to 27.4. klo 19
la 29.4. klo 19
la 6.5. klo 19
pe 12.5. klo 19
la 13.5. klo 13

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Katso traileri!

Parhain terveisin,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Oy

EDELLISET TIEDOTTEET

12.1.2006
10.1.2006
22.12.2005
14.11.2005

LEYLA & DANIEL

DANIEL
What about this: "Aggressions against women are a serious problem among the immigrants in the Nordic countries." You've started a war. ”A reform must be initiated in Islam” Tough words. You'll be having flocks of enemies for these.

LEYLA
What else is written?

DANIEL
I can read it everywhere: the underlying violence is being evoked.

LEYLA
Violence mustn't be tolerated.

Huge success by critics and the most actual musical of the season.

Last show dates - hurry up!
On-line tickets from Lippupiste

Tue 7.3. at 19
Fri 10.3. at 19
Sat 18.3. at 19
Sat 25.3. at 13
Fri 31.3. at 19
Sat 1.4. at 13
Fri 7.4. at 19
Sat 22.4. at 13
Thu 27.4. at 19
Sat 29.4. at 19
Sat 6.5. at 19
Fri 12.5. at 19
Sat 13.5. at 13

Lahti City Theatre
Leyla & Daniel

Watch the trailer!

Best regards,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Ltd.

PREVIOUS PRESS RELEASES

12.1.2006
10.1.2006
22.12.2005
14.11.2005

LEYLA & DANIEL

DANIEL
Ascolta questo: "Aggressioni contro le donne sono un grave problema tra gli immigrati nei paesi nordici". Hai iniziato una guerra. ”Ci vuole una riforma nell'Islam” Che parole toste. Raccoglierai una marea di nemici.

LEYLA
C'è scritto altro ancora?

DANIEL
Posso leggerlo ovunque: stanno evocando la violenza sottostante.

LEYLA
Non si deve tollerare la violenza.

Un grande successo di critiche e il musical più attuale della stagione.

Le ultime date - sbrigati!
Biglietteria online: Lippupiste

mar 7.3. alle 19
ven 10.3. alle 19
sab 18.3. alle 19
sab 25.3. alle 13
ven 31.3. alle 19
sab 1.4. alle 13
ven 7.4. alle 19
sab 22.4. alle 13
gio 27.4. alle 19
sab 29.4. alle 19
sab 6.5. alle 19
ven 12.5. alle 19
sab 13.5. alle 13

Teatro Municipale di Lahti
Leyla & Daniel

Vedi il trailer!

Migliori saluti,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus S.p.A.

COMUNICATI PRECEDENTI

12.1.2006
10.1.2006
22.12.2005
14.11.2005

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Jos haluat vain tiedotteita koskien Anneli Saaristoa, ilmoita siitä.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- if you want only press releases concerning Anneli Saaristo, please let me know
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, soddisfarò la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- se volessi solo comunicati su Anneli Saaristo, avvisami, prego!
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.